Corts, 23.

Troban’s a:

Travessera de les Corts, 215 Mercat Municipal de Les Corts – Parades 245-246, 08028 Barcelona

Telèfon:

+34 934 90 90 42